top of page

HIYA-YAKKO

Queijo de soja (tofu) frito.

HIYA-YAKKO
bottom of page