HIYA-YAKKO

Queijo de soja (tofu) frito.

HIYA-YAKKO