SHIMEJI

Cogumelos shimeji refogado na manteiga.

SHIMEJI